Modrásci

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Mladší děti, Starší děti, Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 25 až 100
Délka: Do 12 minut
Příprava: Středně dlouhá
Zapsáno: 3. 5. 2022 v 22.10
Hra na motivy životního cyklu chráněného modráska...

Pravidla

Před začátkem hry je vhodné děti seznámit s životním cyklem modráska. Modrásek je chráněný motýl, jehož život je úzce spjat s luční květinou krvavec toten a dále mravenci rodu myrmica. Modrásek ve formě dospělce (motýla) létá v červenci a srpnu. Motýl klade vajíčka pouze na rostlinu krvavec toten. Z vajíčka se vylíhne larva, která požírá květ rostliny a po dostatečném nakrmení spadne na zem. V blízkosti larvy musí být mravenci rodu myrmica, kteří larvu odnesou do mraveniště v domnění, že se jedná o jejich larvu (larva modráska vylučuje zápach stejný, jako larvy mravenců). V mraveništi je larva krmena mravenci, ale také požírá i jejich larvy. V červnu a červenci líhnou v mraveništích malí motýli, kteří musejí co nejrychleji opustit mraveniště, protože už nemají pach mravenčích larev.

Vítěz hry: Vítězem se stávají modrásci, kterým se podařilo vyletět z mraveniště a dále nejlepší (nejpilnější) mraveniště (má nasbíráno nejvíce bonbónů).

Edukace: Děti si formou hry vyzkouší životní cyklus modráska.

Konec hry: hra končí po přenesení poslední larvy do mraveniště (poslední larva tedy nemá šanci vylétnout z mraveniště)

Rozdělení dětí při hře: Hru mohou hrát děti o různém věku dohromady. Odzkoušena byla varianta, ve které hráli děti od věku 6 do 13 let v počtu 48 dětí. Dále byla hrána varianta s dětmi staršími třinácti let + dospělí.

Rozdělení dětí do skupin: Děti jsou rozděleny do 4 skupin. Skupinu A tvoří larvy. Další skupiny B - D tvoří mravenci. V našem táboře byla odzkoušena varianta, kde bylo ve skupině A 18 larev a ve skupinách B - D 10 mravenců. Každé mraveniště musí být podobně silné (nesmí se stát, že v mraveništi B je z 10 dětí 5 starých 15ti let a v mraveništi C jsou pouze dva stáří 15ti let. Larvy musí mít stejně široké věkové spektrum jako je v mraveništích (malí mravenci musí mít šanci někoho odnést). Hru je vhodné hrát vícekrát za sebou z důvodu změny rolí (mravenec x larva). Minimální počet dětí na hru je cca 25 (musí být alespoň dvě mraveniště a dostatečný počet larev).

Hrací plán: nejlepším prostorem pro hru je louka, případně velká tělocvična. Děti budou v průběhu hry běhat a nosit těžká břemena. Nevhodný je tedy povrch, kde si mohou způsobit např. výron kotníku. Mraveniště jsou vyznačena dvěma kruhy. Vnitřní kruh má průměr přibližně 3m. Vnější kruh má průměr přibližně 5m. Do vnitřního kruhu jsou dávány larvy přenesené z květiny mravenci. Vnější kruh slouží pro vymezení mraveniště. Mraveniště jsou na louce rozprostřeny přibližně v jedné linii. Larvy jsou na louce před mraveništi. Těžší larvy (děti) jsou umístěny blíže mraveništi než larvy lehčí. U larvy je umístěn ešus se třemi bonbóny. U ešusu ve vhodné mít i číslo označující stanoviště larvy (pro lepší orientaci).

Průběh hry pro larvu: Larva sedí u kytky (např. papír A4, na kterém je namalovaná květina a číslo - podle počtu larev). U larvy je dále ešus se třemi bonbóny. Poté co začne hra, tak se larva musí co nejrychleji dostat do mraveniště. Láká tedy mravence (pokřikuje na ně, mává...). Poté, co mravenci doběhnout k larvě, vezme larva jeden ze tří bonbónů, který má v ešusu. Mravenci následně mohou přenést larvu i s bonbonem do mraveniště. V mraveništi mravenci umístí larvu do vnitřního kruhu. V tomto kruhu larva čeká na další dva bonbóny, které jí přinesou mravenci. Pote, co dostane larva třetí bonbon (je dostatečně nakrmena), může vyletět z mraveniště. Výlet z mraveniště může uskutečnit kdykoliv než hra skončí. Larva se musí dostat z vnitřního kruhu za vnější kruh mraveniště bez doteku mravenců. V případě, že se larvy dotkne mravenec, je larva mrtvá (každá larva má pouze jeden život). Mrtvá larva zůstává v mraveništi. Motýl, který vylétl z mraveniště bez doteku mravenců vyhrává. Vylétlí modrásci se shromažďují na určeném místě.

Průběh hry pro mravence:
Mravenci jsou na konci hry hodnoceni podle počtu bonbónů v mraveništi. Mravenci získávají bonbóny prostřednictvím přenášení larev do mraveniště a dále běháním pro bonbóny. Při přenášení larvy do mraveniště má larva u sebe jeden bonbon. Přenesením larvy tedy získá mravenišťě jeden bonbon. Po přenesení larvy mohou mravenci doběhnout pro oba zbylé bonbóny ke květu, u kterého seděla larva. Květiny jsou pro lepší přehlednost označeny čísly. Každý mravenec může nést pouze jeden bonbon. Z květiny musí být nejprve přenesena larva a poté až dva zbylé bonbóny. Dva zbylé bonbóny jsou neseny larvě, které patří. Pote, co má larva u sebe tři bonbóny (je dostatečně nakrmena), tak může ulétnout. Mravenci se snaží larvy dotknout a zneškodnit ji. Larva se musí dostat bez dotyku mravenců z vnitřního kruhu za vnější kruh. V případě, že se jí to podaří, tak si larva bere jeden ze tří bonbónů, který měla u sebe (dva odevzdá mraveništi).

Užité bonbóny se mohou po hře spravedlivě rozdělit ... vedoucím
Potřeby: Bonbóny
Zdroj nebo autor: Aleš RK
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!