Zatopení dolů

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Mladší děti, Starší děti, Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 12 až 60
Délka: Do 111 minut
Příprava: Středně dlouhá
Zapsáno: 24. 8. 2009 v 22.10
aneb krutá pomsta Hooda Šerifovi

Pravidla

Libreto (Robin Hood, lze pochopitelně libovolně upravit)
Robin Hood se rohodl, že šerifovi odřízne přísun železné rudy tím, že se pokusí zatopit všechny jeho doly. Skupině odvážlivců, které se podaří zatopit nejvíce dolů, se pak stane jeho družinou.

Příprava + pomůcky
- Vytvoření trávových koulí - alespoň 5 koulí na člověka
- Vymytí a příprava kelímků (např. malých jogurtových) na vodu - jednotná velikost, množství dle uvážení, my použili přibližně počet dětí / 2
- Příprava dostatečného množství (viz pravidla) fáborků - počet barev = počet skupinek
- Příprava dolů - počet dolů musí být větší než počet skupinek, počet dolů nesmí být násobkem počtu skupinek; my měli 4 skupinky a 6 dolů
- Na každý důl je třeba připravit "cejchovaný" ešus, tzn. ešus s vnitřní čárou, která odpovídá výšce vody po naplnění ešusu třemi po vrch plnými kelímky. Důl samotný je pak tvořen kruhem ohraničeným např. čárou na zemi, fáborkem položeným po obvodu, klacky, kameny apod. s cejchovaným ešusem vprostřed

Doba hry
Před hrou jsme nechali dětem cca 5 min na domluvení taktiky, rozdělení kelímků a fáborků hráčům (každá skupinka dostane stejný příděl kelímků a fáborků), obojí je možné operativně měnit během hry. Udělali jsme jednu krátkou (30 min, může být i kratší) "cvičnou" hru, kde si děti otestovaly co a jak, hodnocená byla až následná hra "na ostro", která trvala hodinu, hráčům jsme oznamovali i časy 10, 5 a 2 minuty do konce. Před ostrou hrou byl znovu prostor na domluvení taktiky.

Herní území
Na tuto hru je nezbytně nutné najít členité území s potokem jím protékajícím, velikost stačí cca 100 m * 100 m, my použili samotné tábořiště s některými omezeními - potok bylo zakázáno překonávat po mostku (kvůli bezpečnosti), tzn. muselo se jím procházet, přechody potoku byly povoleny po celém území; bylo zakázáno probíhat mezi stany, protože byly postaveny velmi blízko k sobě (opět bezpečnost). Doly jsme měli rozestavené rovnoměrně po obou stranách potoka.

Množství hráčů + rozhodčích
My hru hráli se 36 dětmi rozdělenými do čtyřech skupinek. Co se týče vedoucích, je bezpodmínečně nutné, aby na každém stanovišti byl alespoň jeden vedoucí, který má ve sporných situacích vždy pravdu + ideálně jeden vedoucí na každý klíčový přechod potoka.

Věk dětí
My měli skupinky silově vyrovnané s různě starými dětmi v každé z nich (8 - 15 let) - starší se pak rádi pasují do pozic generálů, řídí skupinové útoky apod.

Začátek hry
Na začátku hry se skupinky rozestaví alespoň 15 m od sebe kolem středu herního území a na signál vyběhnou.

Cíl hry
Cílem hry je na jejím konci mít co nejvíce zatopených dolů. Skupinka si může připsat na konci hry zatopený důl, jestliže
- má na ešusu navázaný fáborek své barvy a zároveň
- množství vody v ešusu dosahuje alespoň čáry v něm.
Všechny doly, v nichž není dostatečné množství vody, se nepodařilo zatopit žádné ze skupinek.

Dobytí dolů
Důl skupinka může dobýt, pokud se v kruhu nenachází žádný cizí hráč, v opačném případě není možné do dolu vstoupit. Dobytí dolu spočívá ve třech úkonech provedených v následujícím pořadí
- vylití vody v ešusu
- strhnutí soupeřova fáborku
- navázání vlastního fáborku / kusu fáborku (fáborků by měli hráči mít neomezené množství, tzn. mohou je i trhat)

Zatopení dolu
V momentě, kdy je důl dobyt, může začít jeho zatopování. Hráči nosí v kelímcích vodu z potoka a pokoušejí se důl zatopit, tzn. naplnit ešus alespoň po rysku. Zatopené doly během hry nehrají roli v hodnocení hry, důležitý je až stav na konci. V případě zničení kelímku jsme náhradu neposkytovali, na to je dobré upozornit na začátku hry, je ale přesto dobré mít kelímky náhradní, aby bylo možné začít "z čisté vody" po cvičné hře.

Trávové koule
Každý hráč může mít u sebe najednou nejvýše 3 trávové koule, které také dostane na začátku hry. Zbylé trávové koule se dodávají do hry v jejím průběhů, vedoucí u stanovišť je mohou náhodně vyhazovat, ideálně tak, aby je hráči viděli. Hráč, který je zasažen trávovou koulí, se odchází s rukama nad hlavou nabít na předem určené místo mimo herní území, kolem něhož je určeno (velké) neutrální území, kde není možné protihráče vybít. Zásah neplatí do hlavy, stejně tak neplatí velká rána z blízkosti, v extrémních případech může rozhodčí poslat na nabití toho, kdo házel. Házet trávovými koulemi je povoleno na celém herním území včetně potoka, vybití všech obránců v kruhu je nezbytné pro dobytí dolu. Je-li zasažen hráč s vodou v kelímku, nemusí tuto vylévat, ale jeho přesun k nabíjecímu místu a zpět bude tím pomalejší. Sběr koulí je povolen, v našem případě jsme ho povolili dokonce i "mrtvým", pokud kouli viděli po cestě na nabíjecí místo, aby koulí tak rapidně neubývalo. Za tímto účelem jsme postavili ještě jednoho vedoucího do potoka, aby koule ve vodě chytal a vyhazoval na břeh, rozhodčí též ve volných chvílích mohou vyrábět další koule. Stále však platí omezující pravidlo o nejvýše třech koulích u jednoho hráče.

Při porušení pravidel (nejčastěji vstup do kruhu s obránci, přejití mostku, průběh mezi stany, brutální zásah trávovou koulí, případně i opuštění herního území) je dle závažnosti hráč považován za vybitého, nebo je ze hry vyřazen.

Tipy
- Změnou některých parametrů (terén, výška čáry v ešusech, množství a velikost dolů, přídělem kelímků na skupinu) lze různě měnit dynamiku hry.
- Je možné použít speciální nabíjecí stanoviště pro každou skupinku.
- Výška čáry v ešusech nemusí být stejná, ale může být závislá na jejich poloze (např. vůči potoku), nebo může být úplně různorodá
Potřeby: Provaz na trávové koule nebo jakékoliv jiné míčky, vymyté kelímky, fáborky, ešusy... podrobněji níže
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!